Friday, 22 August 2008

Krakowskie Przedmieście, Warsaw