Friday, 22 August 2008

Krakowskie Przedmieście, Warsaw


1 comment:

Anonymous said...

nice